tirsdag 1. november 2011

Litterære program
Georg Brandes og KnutHamsun var to forfattere som hadde forskjellige syn, når det gjaldt de 
litterære programmene.

Georg Brandes var en dansk litteratur forsker men samtidig en kritiker. Gjennom forelesingen ”Hovedstrøminger i det 19de aarhundredes” fra 1871 formulerer han sitt syn. Her kritiserer han den danske litteraturen, der han har et ønske om at samfunnsproblemer skal komme under debatt, og med samfunnsproblemer mener jeg foreksempel det typiske tema; forholdet mellom mann og kvinne i samfunnet. Han utrykket at i litteraturen skulle man skrive i samsvar med tiden og ikke om fantasier og sjelelivet.Knut Hamsun hadde et annet syn. Han var en norsk forfatter og en av 
de første modernistene i Norge. Gjennom artikkelen ”Det ubevisste syn” fra 1890, formulerer han sitt syn. Her skriver han at alle mennesker, opplever en eller flere ganger livet et øyeblikk der de får en spesiell følelse eller tanke, som de ikke klarer å sette ord på. Det kan være en følelse av at man blir snakket til av noe fra det fjerne, en plutselig fin og god følelse eller et pust av psykisk smerte. For noen varer denne spesielle følelsen alt fra et sekund til et minutt, det kan plutselig komme og gå, men det spesielle har lagt igjen et merke før det forsvinner, for eksempel som jeg nevnte over en spesiell følelse av at noen snakket til deg fra det fjerne. Knut var veldig opptatt av sinnet og sjelen. Han var litt før sin tid, og kritiserte forfatterne før ham, som var veldig opptatt av det realistiske og sosiale.

Det programmet jeg kunne ønsket meg for litteraturen i vår tid, er faktisk en blanding av begge synene jeg har nevnt over fra de to ulike forfatterne. En blanding av at man skal skrive i samsvar med tiden, men samtidig om sjelelivet, det ubeskrivelige som gir en følelse av noe fremmed. Det gir det en litt uvitende spennende følelse og at man samtidig må være realistisk og debattere om for eksempel samfunnsproblemer. Det er jo egentlig slik vi har det i vår samtid, siden vi har så mye forskjellig litteratur. Det er slik litteratur jeg liker å lese, noe som både kan gi deg et svar og noe du kan lære av, at du tilslutt sitter igjen med en følelse eller en tankevekker. Eller leser om noe du kanskje kan kjenne deg selv igjen i og  hvordan andre tenker og føler, som lever for eksempel et helt annet liv enn deg. 


Kilder: 

Tema VG3 Norks språk og litteratur (Benthe Jansson, Kristian Kristoffersen, Jannik Krogh, Per Michelsen) Det Nirske Samlaget, Oslo 2008:(læreboka s. 294)(læreboka s. 320)- Siri-Mari

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar