tirsdag 30. august 2011

Ny kunnskap, ny filosofi og ny litteratur


Walt Whitman
                    
Jeg skal kort presentere hovedtankene til Walt Whitman viktigste verk, hva jeg selv mener om disse tankene, og om tankene har noe å si oss i vår tid.

Vi drar tilbake i tid, til den tiden på 1800 tallet.  Der samfunnet var preget av endringer. Utviklingen førte med seg det som i dag kalles det moderne samfunnet. Nå sto fornuften, vi mennesker i sentrum, vår selvstendighet og frihet.
Endringen til det moderne samfunnet førte også med noe annet nytt, den moderne litteraturen. Her oppstod det flere forskjellige reaksjoner, særlig blant forfatterne. Noen var positiv og hyllet den nye moderne tiden. De likte rett og slett de nye utfordringene som følte med, mens andre var mer negativ.En del trakk seg tilbake og vekk fra samfunnet.  For mange av dem føltes dette fremmed og de så på forandringen som fiendtlig. En person som ikke var negativ til den nye utviklingen, var forfatteren Walt Withman fra Amerika.  Han hyllet den nye verden som vokste fram, og utrykte dette gjennom flere dikt. Et verk der han får fram denne lykken om alt det livet har å by på, er diktet ”Jeg hører Amerika synge”.  Dette diktet inneholder flere vers som gir inntrykk fra ulike steder, men alt har en sammenheng, en rød tråd der han prøver å utrykke gleden mennesker i mellom. Han beskriver med gledens ord det han selv opplever, og klarer gjennom det å få fram fellesskapet og mangfoldet til arbeiderne, og resten av tilværelsen rundt i den ”nye verden” som Amerika jo er.
Her er et lite utdrag fra diktet, ”Skomakeren synger på benken, hattemakeren synger der han står. Jeg hører tømmerhuggerens sang, hører gårdsgutten synge mens han går til arbeid om morgenen, hører ham i middagspausen, eller når solen går ned” Her beskriver han arbeidere som synger om arbeidet sitt, hvor frihet og glede blir framhevet.

Jeg er enig i tankegangen i Withmans verk. Han fikk fram hvor takknemlig enkeltindividet er for deres frihet i samfunnet, uavhengig av hvilke etnisitet og folke gruppe man kommer fra.  Det er jo dette det Amerikanske samfunnet bygger på, og slik de fleste mennesker i verden vil ha det, selv om det ikke fungerer i alle land.
Om disse tankene har noe å si oss i vår tid, vil jeg si svaret er ja. Jeg og vi i Norge har satt pris på både frihet, rettferdighet og kunne bestemme vår egen fremtid i lang ,lang tid, men dette ble satt prøve den 22 juli 2011, under terror aksjonene ved regjeringskvartalet og på AUF-sommerleir på Utøya.. Dette resulterte at vi er enda sterkere enn før som en nasjon, for fremheve at vi er et fritt land, et fritt folk, som står sammen mot ondskapen i kjærlighet.

-Siri-Mari