søndag 18. september 2011

Ekteskap og samliv

Ekteskap er en form for samboerskap mellom en mann og kvinne, der de har inngått en avtale og gitt hverandre et løfte om å tilbringe resten av sitt liv sammen, i både gode og onde dager. Ekteskap gir ingen garanti for at et forhold skal vare livet ut, men måten et ekteskap inngås på, og blir sett på i samfunnet, gir en pekepinn på hvordan livet til ektemakene sannsynligvis vil utvikle seg slik det har gjort i alle år.

August Strindberg tar opp temaet om ekteskap i Giftas I (1884) og gir utrykk for sitt syn på både ekteskapet og kvinnenes frigjøring. Han kommer med en påstand der han hevder at det er mye verre at en kvinne er utro, enn at mannen er det.  Spesielt hvis konen holder det skjult og får barn utenfor ekteskapet, slik at mannen selv må forsørge og ta hånd om en annen manns barn.  Jeg er uenig med Strindberg sin påstand, for det han sier, mener jeg er det samme som å si at, det ikke er et så stort problem hvis mannen er utro. Utroskap er uakseptabelt uansett hvem det gjelder. Ekteskap og alle andre samlivsformer overlever ikke uten den viktigste brikken, ærlighet. Forholdet fungerer ikke hvis man ikke kan være ærlig med hverandre, og hvis man bryter den ærligheten og holder noe skjult eller går bak ens rygg, vil det ødelegge. Utroskap er hjerteløs handling rett og slett.

August Strindberg gir utrykk for en ny påstand i Et dukkehjem av Ibsen, der han mener at Nora er egoistisk som bryter ut av ekteskapet med Helmer. Det er litt vanskelig å si om jeg er enig med Strindbergs påstand eller ikke, for synet på ekteskap og kvinnenes stilling i ekteskapet er mye annerledes nå enn på den tiden. Strindberg hadde nok mest sannsynlig ikke ment det samme nå som da. Nå er kvinnene mer likestilt med menn, mens i hans tid ble kvinnen sett på som mannens eiendom. Hun var hjemmeværende, stelte med huset, dyrene og barna, mens mannen var ute og arbeidet og var mer blant folk. I dette tilfellet er jeg litt enig med Strindberg siden barna er også en part her. Nora hadde ikke bare forlatt ekteskapet men også barna sine, og det mener jeg er egoistisk. Hvis det ikke hadde vært for dem, syns jeg det ikke er egoistisk gjort av Nora å forlate ekteskapet. Jeg syns ikke noen fortjener å leve ulykkelig i et forhold, så det står respekt av det at hun forlater ekteskapet med tanke på kvinnesynet man hadde på den tiden.


Ekteskapets stilling i dag er mye annerledes enn før i tiden. Nå er det mer vanlig med samboerskap enn ekteskap, men også skilsmisser. Jeg vil si det er like mange ekteskap som inngås nå som før, men det er adskillig flere som skiller seg. De går inn med gode intensjoner men gir opp for lett vil jeg tro. Samboerskap er som sagt mer vanlig i vår tid, og spørsmålet er om ekteskap egentlig er en nødvendig institusjon i et moderne samfunn? Jeg mener ekteskap er en nødvendig institusjon, fordi ekteskapet er en mer offentlig avtale enn samboerskap, og gir mer klare rammer i samfunnet. Sett utenifra føler jeg ekteskap blir sett på som tryggere. 
                                            

Min mening kan jo komme av at jeg selv er en jente, og som meg selv, har nesten alle jenter en romantisk drøm om en gang å gifte seg.

Kilder

Nettsteder:


Bilder:
http://static.vg.no/uploaded/image/bilderigg/2008/05/14/1210737157826_878.jpg
http://www.barber.org.uk/barbimgs/strindberg.jpg
http://www.country-weddings.org/wp-content/uploads/2011/06/pink-princess-wedding-dresses-6.jpg
http://sp.life123.com/bm.pix/children-wedding.s600x600.jpg


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar